منشور إلى البنوك عدد 11 لسنة 2019 يتعلق بمراجعة مقاييس وآجال قروض تربية الأحياء المائيةMinistère: Banque Centrale de Tunisie
Date du texte: 15 novembre 2019
Numéro du texte: 2019-11
Numéro Jort: 092 du 15 novembre 2019
Page (version arabe):4144-4145
Mots clés :Banque Centrale de Tunisie ; Circulaire

Cet enregistrement appartient à ce(s) collection(s):

JORT > Circulaire


 Notice créée le 2019-12-02, modifiée le 2019-12-02


Évaluer ce document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Pas encore évalué)