منشور إلى البنوك عدد 6 لسنة 2019 يتعلق بمراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوبMinistry : Banque Centrale de Tunisie
Text date: 15 November 2019
Text Number: 2019-6
Jort Number: 092 of 15 November 2019
Page (َArabic version):4130-4130
Keywords :Banque Centrale de Tunisie ; Circulaire

The record appears in these collections:

JORT > Circular


 Record created 2019-11-27, last modified 2019-11-27


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)