قانون أساسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمةText date: 09 July 2019
Text Number: 2019-60
Jort Number: 059 of 23 July 2019
Page (َArabic version):2323-2330
Keywords :Instance du développement durable et des droits des générations futures

The record appears in these collections:

JORT > Organic Law
JORT > Laws


 Record created 2019-07-29, last modified 2019-08-06


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)